Hợp tác xã Nấm Nha Trang

HTX Nấm Nha Trang có tên đầy đủ là Hợp tác xã nấm Vĩnh Ngọc địa chỉ đặt tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

HTX Nấm Nha Trang còn có tên gọi ngắn như một thương hiệu là Vikinoko.

Trại nấm không đặt tại địa chỉ của hợp tác xã mà đặt tại Tổ 10, thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

HTX hiện đang sản xuất các loại nấm: nấm bào ngư (còn gọi là nấm sò), nấm mèo, nấm linh chi.

Bạn muốn mua hàng của HTX? Click vào đây.

Nội dung ẩn

Thông tin liên lạc với cơ sở ẩn, phải có mật khẩu để xem. Lấy mật khẩu theo hướng dẫn TẠI ĐÂY